Om Krathe Helse

Vi lever alle ulike liv og har behov for ulike tilnærminger til trening og behandling. Det var bakgrunnen for hvorfor Krathe Helse AS ble startet høsten 2018.

Vi er til for deg som søker kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å ha en evidensbasert tilnærming til både trening og behandling. Med det så menes å integrere den beste forskningen vi har på området med dine preferanser og verdier. Vårt mål med en slik tilnærming er at du til slutt skal kunne ta ansvar for din egen trening og din egen helse relatert til symptomene du opplever. Med andre ord er det du som settes i førersetet. Du er ansvarlig for alle endringer som må gjøres, men vi tør påstå vi kan bidra med noen vettuge råd underveis.

Se teamet i Krathe Helse