Ikon av en ryggrad - Symboliserer Osteopati.
Ikon av en ryggrad - Symboliserer Osteopati.

Osteopati

Osteopati

Osteopater er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell. En konsultasjon starter alltid med en grundig samtale. Her kartlegges faktorer relatert til dine plager. Slike opplysninger inkluderer blant annet hvor du har vondt, når det startet og hva som skjedde. I tillegg kartlegges faktorer som søvn, fysisk aktivitet, stressnivå og din forståelse av symptomene du opplever.

Som en del av denne kartleggingen vil det bli foretatt en klinisk undersøkelse hvor vi gjennomfører et utvalg tester. Ved en slik samtale og undersøkelse forsikrer vi oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer, men også hvilke bevegelsesstrategier du har, kvalitet på ulike bevegelser, mobilitet og kraft. Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg til spesialist for videre utredning.

En individuell problemløser

Basert på denne kartleggingen setter vi sammen opp en plan for veien videre. En slik plan inneholder som regel ulike manuelle teknikker. Slike teknikker er veldig effektive for en kortvarig bedring, men har sine begrensninger på lang sikt. Derfor vil vi også fokusere på din forståelse av problemet og ulike aktive tiltak slik at du gradvis kommer tilbake til det du har lyst til å gjøre. Hos meg diskuteres alltid følgende: hvorfor du har vondt, prognose, hva min rolle kan være og hva du selv kan gjøre.

BESTILL TIME
  • Grundig samtale og kartlegging

  • Undersøkelse basert på nasjonale og internasjonale retningslinjer

  • Manuelle behandlingsteknikker på benk

  • Smertekunnskap

  • Veiledning i trening og aktivitet i klinikklokalet eller treningsstudio

Osteopat Marius Krathe veileder en pasient som gjør øvelser på en matte
Osteopat Marius Krathe forklarer med tusj på et ark til en pasient