Ikon av en pil som peker oppover til høyre og en vekt. Symboliserer personlig trening.
Ikon av en pil som peker oppover til høyre og en vekt. Symboliserer personlig trening.

Personlig trening

Personlig trening

Vårt samarbeid starter alltid med en grundig kartlegging. Denne kartleggingen starter med en samtale hvor vi går gjennom dine hverdagssysler, treningserfaring, mål, skader, sykdommer, kosthold og forventninger til meg som din personlige trener. Deretter gjennomfører vi et utvalg fysiske tester og, der det er hensiktsmessig, en analyse av din kroppssammensetning. Jeg liker å kartlegge objektive mål på hvor du står i dag slik at vi kan måle effekt over tid.

Har du ulike begrensinger, som for eksempel smerter, gjennomfører vi også ulike tester i forbindelse med dette.

Vi blir sammen enige om hvor mange timer du bør ha, hva du må gjøre på egenhånd og hvilket opplegg som passer dine mål best.

Treningen foregår i lokalene til EVO Fitness på Nordstrand – samme bygg som Krathe Helses klinikklokaler.

  • Grundig kartlegging

  • Fysiske tester

  • Analyse kroppssammensetning

  • Individualisert treningsopplegg

  • Trening i topp moderne treningslokaler

  • Kostholdsanalyse

  • Måle progresjon opp mot dine mål

Personlig trener Marius Krathe sammen med klient
Personlig trener Marius Krathe tar tiden på en klient som trener
Personlig trener Marius Krathe og klienten smiler til hverandre
BESTILL TIME