Personvernerklæring

Krathe Helse AS (org. no. 821 581 222) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter vår nettside og tjenester.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger både hentet fra nett og fra systemer vi bruker på klinikken.
Hensikten er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsider og tjenester.

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Behandlingsansvarlig

Krathe Helse AS ved styrets leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.
Krathe Helse AS er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Vi forholder oss til GDPR, pasientjournalloven og helseregisterloven. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger. NB! Retting av personopplysninger i pasientjournal følger bestemmelser om retting etter pasientjournalloven. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med våre kliniske behandlinger av pasient kan ikke slettes, da dette omfattes av journalføringsplikt etter helsepersonelloven.

Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet/rettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan

Klinikken innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsider ved hjelp av Google Analytics og Facebook-pixel over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes.

Kontaktskjema på nettsiden samler inn navn, fødselsdato, adresse, postnummer, poststed, e-post, mobilnummer, valgfritt passord, og et valgfritt emne og melding. Kun mobil, e-post og passord er obligatorisk. Disse opplysningene blir sendt på e-post til oss. Dataene blir også lagret i klinikkens journalsystem og følgelig er passordbeskyttet og taushetsbelagt. Vi bruker din kontaktinfo (e-post, sms om ønskelig) til å sende bekreftelse på timebestilling, påminnelse om time og utsendelse av kvittering ved betaling. Dine data oppbevares ikke lengre enn nødvendig og du kan be om innsyn, retting og sletting når du selv ønsker.

Exorlive er et nettbasert treningsprogram vi bruker. Her vil ditt navn og e-post bli lagret, dersom du skal få tilsendt tilrettelagte øvelser/treningsprogram av oss. Dette vil du kun motta med samtykke fra deg. Dine data oppbevares ikke lengre enn nødvendig, maksimalt et år. Du kan be om innsyn og sletting når du selv ønsker.

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres opplysningene til andre?
Ingen opplysninger om besøksstatistikk utleveres til andre utover klinikkens daglige leder. Sensitiv persondata i journalføring er tilgjengelig for behandlende terapeuter på klinikken. Alle terapeuter hos oss har undertegnet taushetserklæring.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

Telefon: +47 95110380
E-post: marius@krathehelse.no
Postadresse: Ekebergveien 233, 1162 Oslo

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

BESTILL TIME